Giá Vàng suy giảm nhưng chưa có hoạt động xác nhận, Dollar tăng 0.80% và Lợi suất vượt đỉnh tuần trước

Chúng ta đã có một ngày thứ Hai đi được nhịp đầu tiên của định hướng trong xuất bản hàng tuần, trong xuất bản hôm nay tôi sẽ đi vào ghi chú một số vị trí kỹ thuật vì những phân tích cơ bản đã có trong xuất bản lần trước và bạn đọc có … Đọc tiếp Giá Vàng suy giảm nhưng chưa có hoạt động xác nhận, Dollar tăng 0.80% và Lợi suất vượt đỉnh tuần trước