Kỳ vọng cắt giảm lãi suất rủi ro tài chính của chính phủ mới, nguy cơ đồng bảng giảm giá cao!

Một báo cáo từ Ngân hàng Hoàng gia Canada về Ngân hàng Anh và đồng bảng Anh cho biết, ngoài triển vọng lãi suất của Ngân hàng Anh, đồng bảng Anh có thể sẽ giảm do rủi ro tài chính.

Ngân hàng Hoàng gia Canada tin rằng Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào năm 2024 và 2025, vẫn là quốc gia có lãi suất cao nhất trong G10, nhưng đây là rủi ro tiềm tàng lớn mà đồng bảng Anh phải đối mặt.

Ngân hàng tin rằng ngoài việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, rủi ro đối với đồng bảng Anh còn đến từ chính sách tài khóa của chính phủ:

① Nền tảng tài chính thắt chặt không còn nhiều dư địa cho sự linh hoạt.

② Bất kỳ sự suy giảm nào về độ tin cậy của chính sách tài khóa sẽ làm cho chính sách tài khóa trở nên tồi tệ hơn; đồng bảng Anh dễ bị tổn thương.

③ Đồng bảng Anh phải đối mặt với nhiều “rủi ro bất cân xứng theo hướng giảm giá hơn là theo hướng tăng giá”.

Khánh Mai – Tin tức báo chí

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN