Giá trị GDP cuối cùng trong quý 3 của khu vực đồng Euro đã được điều chỉnh tăng lên 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Đức cũng được điều chỉnh tăng lên.

Vào ngày 7 tháng 12, dữ liệu do Eurostat công bố cho thấy giá trị cuối cùng của GDP trong quý thứ ba của khu vực đồng Euro là 0,3%, cao hơn một chút so với giá trị ban đầu là 0,2%, nhưng gần bằng mức cắt mắt cá chân so với giá trị trước đó là 0,8 %. GDP quý 3 của EU được điều chỉnh tăng 0,2% lên 0,4%, nhưng vẫn thấp hơn mức 0,7% trước đó.

So sánh theo năm , giá trị GDP cuối cùng trong quý 3 của khu vực đồng euro là 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với mức 2,1% ước tính trong hai lần ước tính trước, nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. giá trị trước đó là 4,2% . Giá trị GDP cuối cùng hàng năm trong quý 3 của EU đã được điều chỉnh tăng 0,1% lên 2,5%, nhưng nó vẫn thấp hơn giá trị trước đó là 4,3%.

Xét theo các nước thành viên , tốc độ tăng trưởng GDP của Ireland cao nhất, ở mức 2,3%, tiếp theo là Síp, Malta và Romania (đều 1,3%). Estonia, Latvia và Slovenia ghi nhận mức giảm GDP hàng quý lớn nhất.


Tốc độ tăng trưởng GDP quý cuối cùng của Đức, đầu tàu của nền kinh tế châu Âu, đã được điều chỉnh tăng 0,1% lên 0,4% , đây là một sự cải thiện so với giá trị 0,1% trước đó.


Xét theo lĩnh vực, trong quý 3, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình trong khu vực đồng Euro tăng 0,9%, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của chính phủ đều tăng 0,1%, tổng hình thành vốn cố định tăng 3,6%, xuất khẩu tăng 1,7% và nhập khẩu tăng 4,3%. Trong đó, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình có đóng góp dương vào tăng trưởng GDP của khu vực đồng Euro và EU, trong khi đóng góp của cán cân đối ngoại là âm.


Đồng thời, tình hình việc làm vẫn còn đáng lo ngại. Theo dữ liệu việc làm do Eurostat công bố, số người có việc làm trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 0,3% so với quý trước trong quý thứ ba, không thay đổi so với giá trị trước đó.


Trên cơ sở hàng năm, số người có việc làm trong khu vực đồng Euro tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3, thấp hơn nhiều so với mức 2,6% trước đó.

Xét theo quốc gia, số người có việc làm ở Đức tăng 0,0% so với tháng trước trong quý 3, thấp hơn nhiều so với mức 0,3% trước đó.Số người có việc làm ở Ý giảm 0,1% so với tháng trước.


Do nhu cầu phục hồi để trả đũa và hoạt động mạnh mẽ của ngành dịch vụ trong thời kỳ hậu dịch bệnh, dự báo tăng trưởng GDP cho khu vực đồng Euro năm nay đã được nâng từ 2,6% ước tính vào tháng 7 lên 3,2% và tăng trưởng kinh tế của EU dự báo cũng đã được tăng từ 2,7% lên 3,3%.

Eurogroup một lần nữa cảnh báo trong tuần này rằng khu vực đồng Euro và hầu hết các quốc gia thành viên có nguy cơ suy thoái kỹ thuật vào mùa đông này.

Ngọc Trung – Thông Tin Báo Chí.


ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here