Xuất bản hàng tuần, Vàng lưỡng lự bởi tốc độ lãi suất và tâm lý e ngại rủi ro suy thoái

Những thời giờ của cuối tuần sắp kết thúc, tôi sẽ ghi chép lại kế hoạch của mình. Tuần qua chúng ta có tâm điểm là việc Cục Dự trữ Liên bang sửa đổi hướng dẫn tương lai trước đó và thông báo sẽ tăng lãi suất 75 điểm tương đương (3/4%) vào thứ Tư … Đọc tiếp Xuất bản hàng tuần, Vàng lưỡng lự bởi tốc độ lãi suất và tâm lý e ngại rủi ro suy thoái