TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÁC CHỈ SỐ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tỷ số thanh toán hiện hành (Current ratio) a. Ý nghĩa: Cho biết khả năng của một công ty trong việc dùng các tài sản...
chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán Việt Nam

1. VN Index a. Ý nghĩa: Chỉ số thể hiện xu hướng biến động giá tại SGDCK TP.HCM. VNIndex so sánh giá trị thị trường hiện...
các chỉ số tài chính vĩ mô

Các chỉ số tài chính vĩ mô (Tóm tắt)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)  Ý nghĩa: GDP là thước đo tổng sản lượng và tổng thu nhập của một nền kinh tế. Đây là...
error: Content is protected !!