Tốc độ tăng trưởng GDP
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm
Tỷ lệ thất nghiệp
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)
Tỷ lệ lạm phát (CPI)
Tỷ lệ lạm phát (CPI MoM)
Lãi suất
Cán cân thương mại
Tài khoản hiện tại
Tài khoản vãng lai trên GDP
Nợ chính phủ trên GDP
ngân sách chính phủ
Niềm tin kinh doanh
sản xuất PMI
PMI phi sản xuất
PMI dịch vụ
Niềm tin tiêu dùng
Doanh số bán lẻ MoM
Giấy phép xây dựng
Mức thuế doanh nghiệp
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

 

Mạnh Hùng – CSG Group

 

Hướng dẫn mở một tài khoản tại XM, đối tác của CSG Group

==>> https://chuyensaugold.com/huong-dan-mo-tai-khoan-giao-dich-tai-xm/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here