Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch tại XM hoặc chuyển đổi thuộc CSGVN đối với trường hợp đã có tài khoản khách hàng tại XM.

Trường hợp chưa có tài khoản khách hàng, có thể xem hướng dẫn mở một tài khoản giao dịch dưới đây.

Hướng dẫn mở một tài khoản khách hàng tại XM

Bước 1:

Truy cập vào trang chủ của XM tại đây

Bước 2:

Bước 3:

Tại mục Have a partner code, nếu muốn chuyển đổi thuộc CSGVN, chọn Enter here và nhập CSGVN.

Nếu chỉ đơn thuần là muốn mở thêm một tài khoản mới, không click và bỏ qua.

Bước 4:

Bước 5:

Sau khi hoàn thành, toàn bộ thông tin về tài khoản (ID, sever, đòn bẩy,…) được hiển thị ở mục Accounts Overview trên màn hình chính của trang chủ khi bạn đã đăng nhập.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN