Bảng lương ADP là thông số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, do tổ chức tư nhân ADP (Automatic Data Processing) thực hiện thông qua việc phân tích 400.000 khách hàng mà họ cung cấp dịch vụ, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số ADP rất quan trọng vì nó được công bố trước 2 ngày so với bảng lương Nonfarm của chính phủ. Nhưng nhìn chung chỉ số này vẫn có những sai số so với bảng lương Nonfarm, tuy nhiên, nó vẫn được dùng để dự đoán cho Nonfarm. Nói cách khác, đây là chỉ số của “Tư nhân”. Việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng của mỗi quốc gia. Tăng trưởng việc làm sẽ giúp tăng trưởng tiêu dùng, từ đó kéo theo tăng trưởng của quốc gia. Các chỉ số về việc làm luôn nhận được sự quan tâm từ thị trường tài chính.

Tin tức công bố gồm 3 chỉ số:

  1. Chỉ số của kỳ trước.
  2. Chỉ số dự báo – Phán đoán của các chuyên gia được đưa ra từ  đầu tuần.
  3. Chỉ số công bố của kỳ này.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

 

Theo: Wikipedia, Investing


Các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín là đối tác của CSG

  • Hàng hóa - Tiền tệ - Kim loại - Chứng khoán
  • Chứng khoán Việt Nam Techcombank Securities
Girl in a jacket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here