XU HƯỚNG THỜI GIAN, THỰC HIỆN PULLBACK VỚI MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Mặc dù thị trường là những chỉ báo kỹ thuật không thể đoán trước nhưng có thể được sử dụng làm hướng dẫn cho hành động giá và các mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng cho mục đích tiếp tục xu hướng.

Bài viết này sẽ thảo luận về cách sử dụng đó, tập trung vào các đợt thoái lui nhằm mục đích nối lại xu hướng.

CÁCH ÁP DỤNG MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, việc áp dụng đúng Fibonacci là rất quan trọng khi phân tích xu hướng thị trường. Mặc dù công cụ này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào, nhưng việc áp dụng Fibonacci Retracements trên nhiều khung thời gian có thể giúp cải thiện độ chính xác của phân tích, hình thành cái nhìn toàn diện về thị trường đang được phân tích.

Bước đầu tiên để áp dụng Fibonacci Retracement là xác định xu hướng thị trường hiện tại, đây là lúc biểu đồ khung thời gian dài hơn có thể hữu ích. Khi nhà giao dịch đã xác định được một bước dịch chuyển nổi bật khỏi biểu đồ dài hạn (thường là mức cao và mức thấp có giá trị quan trọng chưa được giao dịch), có thể rút ra mức thoái lui Fibonacci bằng cách kết nối hai điểm quan tâm này.

Với việc sử dụng ví dụ bên dưới, biểu đồ hàng tháng EUR/USD làm nổi bật Fibonacci Retracement được vẽ giữa mức thấp tháng 9 năm 2000 và mức cao tháng 3 năm 2008. Hai mức này rất quan trọng vì chúng đại diện cho mức cao và mức thấp lịch sử vẫn chưa bị vi phạm.

Từ góc độ dài hạn, các mức Fibonacci này đã cung cấp mức hỗ trợ và kháng cự cho cặp tiền tệ chính, với hành động giá thường tìm thấy các điểm kỹ thuật quan trọng tại các vùng này được xác định bằng mức thoái lui Fibonacci.

Biểu đồ hàng tháng EUR/USD

GIẢI THÍCH CÁC MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Khi mức thoái lui Fibonacci đã được áp dụng cho biểu đồ dài hạn, cung cấp cái nhìn rõ ràng về điều kiện thị trường tổng thể cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính, thì mức thoái lui Fibonacci sau đó có thể được áp dụng cho một biến động quan tâm gần hơn bằng cách sử dụng khung thời gian ngắn hơn, để giúp xác định các tín hiệu vào và ra tiềm năng.

Giờ đây, với việc sử dụng biểu đồ 4 giờ, mức thoái lui Fibonacci có thể được đo từ một biến động lớn gần đây hơn. Từ góc độ ngắn hạn, biểu đồ nêu bật mức thoái lui Fib lui 61,8% đã cung cấp hỗ trợ như thế nào, với hành động giá bật ra khỏi mức này trước khi tiếp tục di chuyển đi lên cho đến khi mức thoái lui 50% xuất hiện. Tương tự như vậy, hành động giá dừng lại ở mức thoái lui 38,2% và khi mức này bị phá vỡ, xu hướng tăng sẽ lấy đà, dẫn đến đột phá tăng giá, cho đến khi đạt mức tâm lý 1,2000.

Biểu đồ 4 giờ EUR/USD

Đối với nhà giao dịch đã tham gia một vị thế, các mức này cũng có thể được sử dụng để quản lý rủi ro của giao dịch. Đối với nhà giao dịch đang giữ vị thế mua, điểm dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thoái lui trước đó, trong trường hợp xu hướng đảo chiều theo hướng giảm. Tương tự như vậy, một nhà giao dịch đang giữ một vị thế bán có thể đặt một điểm dừng lỗ chẽ trên mức thoái lui Fibonacci cao hơn.


Mạnh Hùng – Biên tập& dịch nội dung theo Tammy Costa

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN