PIPS TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

“PIP” viết tắt của Point in Percentage là đơn vị đo lường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định sự thay đổi nhỏ nhất về giá trị giữa hai loại tiền tệ. Điều này được thể hiện bằng cách di chuyển một chữ số ở vị trí thập phân thứ tư trong một báo giá ngoại hối điển hình .

Ví dụ: nếu giá của EUR/USD di chuyển từ 1,1402 lên 1,1403 thì đây sẽ là chuyển động một pip hoặc ‘điểm’.

Ví dụ về một pip sử dụng báo giá để mua EUR/USD

 

Tuy nhiên, không phải tất cả báo giá ngoại hối đều được hiển thị theo cách này, với đồng Yên Nhật là ngoại lệ đáng chú ý.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CỦA MỘT PIP?

Giá trị pip được tính bằng cách nhân một pip (0,0001) với quy mô lots/hợp đồng cụ thể. Đối với các lô tiêu chuẩn, điều này đòi hỏi 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở và đối với các lots nhỏ, đây là 10.000 đơn vị. Ví dụ: nhìn vào EUR/USD, chuyển động một pip trong hợp đồng tiêu chuẩn bằng $10 (0,0001 x 100 000).

Khả năng tính toán giá trị của một pip giúp các nhà giao dịch ngoại hối đặt giá trị tiền tệ vào mục tiêu chốt lời và mức dừng lỗ của họ. Thay vì chỉ đơn giản là phân tích các chuyển động tính bằng pips, các nhà giao dịch có thể xác định giá trị tài khoản giao dịch (vốn chủ sở hữu) của họ sẽ dao động như thế nào khi thị trường tiền tệ biến động.

Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị của một pip sẽ khác nhau đối với các cặp tiền tệ khác nhau. Điều này là do giá trị của một pip sẽ luôn được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của đồng niêm giá/yết giá và điều này sẽ khác khi giao dịch các cặp tiền tệ khác nhau. Khi giao dịch EUR/USD, giá trị của một pip sẽ được hiển thị bằng USD, khi giao dịch GBP/JPY, giá trị này sẽ bằng JPY.

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT PIP – VÍ DỤ VỀ EUR/USD PIPS

Vì mỗi loại tiền tệ có giá trị tương đối riêng, nên cần phải tính giá trị của một pip cho từng cặp tiền tệ cụ thể.

Hãy nhớ rằng giao dịch ngoại hối liên quan đến số lượng tiền tệ nhất định mà bạn có thể giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới cung cấp hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng nhỏ với các thông số kỹ thuật trong bảng dưới đây:

LOẠI HỢP ĐỒNG QUY MÔ HỢP ĐỒNG (SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CƠ SỞ)
Lot tiêu chuẩn 100 000
lot nhỏ 10 000

Giá trị của một pip cho hợp đồng tiêu chuẩn EUR/USD được tính như sau:

Giá trị Pip = Quy mô hợp đồng x Một Pip

Giá trị Điểm = 100 000 x 0,0001

Giá trị Pip = $10

Mỗi một pip di chuyển có lợi cho bạn sẽ chuyển thành lợi nhuận $10 và mỗi một pip di chuyển ngược lại với bạn sẽ chuyển thành khoản lỗ $10. Theo logic tương tự, một biến động một pip trong một hợp đồng nhỏ sẽ chuyển thành lãi hoặc lỗ $1 (10.000 x 0,0001).

NGOẠI LỆ – USD/JPY PIPS

Khi giao dịch các loại tiền tệ chính với đồng Yên Nhật, các nhà giao dịch cần biết rằng một pip không còn là số thập phân thứ tư mà là số thập phân thứ hai. Điều này là do đồng Yên Nhật có giá trị thấp hơn nhiều so với các loại tiền tệ chính.

Nhìn vào báo giá USD/JPY bên dưới, giá yêu cầu (mua) là 107,99 Yên cho 1 USD.

Khi giao dịch các hợp đồng nhỏ (10k) và hợp đồng tiêu chuẩn (100k) bằng Yên Nhật, chuyển động một pip (giá trị của một pip) sẽ lần lượt là 100JPY và 1000JPY.

-Tài liệu kinh tế-

Mạnh Hùng – Biên tập & dịch nội dung

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

[LUCKY DRAW] - MINI GAME ĐỘC QUYỀN CỦA CSG

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM: Tại đây