ĐHĐCĐ 2024 đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2024 lần lượt là 7.050 tỷ VND (-15% YoY) và 388 tỷ VND (-37% YoY), chia cổ tức 50% bằng tiền. Theo thông tin từ công ty, đến hiện tại doanh thu xuất khẩu tăng khoảng 1.7 lần so với cùng kỳ; dự kiến quý 3/2024 sẽ khởi công dự án nhà máy tại khu CNC Hòa Lạc, đưa vào hoạt động đầu năm 2026. Chúng tôi đánh giá Công ty sẽ tiếp tục vượt kế hoạch năm nay và tăng trưởng so với năm trước, vốn FDI thực hiện vào VN 4 tháng đầu năm nay cao kỷ lục trong vòng 5 năm sẽ tạo động lực cho nhu cầu đèn LED cho BĐS; tuy nhiên chi phí cũng sẽ tăng do giá vận chuyển tăng từ tháng tới, giá NVL nhập khẩu bất ổn. Định giá P/E forward hấp dẫn ở mức 4.7x, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân. Lưu ý: cổ phiếu có thanh khoản thấp.


CSGVN – Theo TechcomSecurities

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN