CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI – ĐIỂM CHÚ Ý:

  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?
  • Làm thế nào để bạn tính toán Chỉ số sức mạnh tương đối?
  • Chỉ số sức mạnh tương đối cho bạn biết điều gì?
  • Chỉ số sức mạnh tương đối: Tóm tắt

CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI) LÀ GÌ?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá gần đây của một tài sản/thị trường nhằm xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Chỉ số RSI được gọi là bộ dao động động lượng dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Hãy chú ý đến ‘đường giữa’ ở mức 50 trong hình ảnh bên dưới, các nhà giao dịch sẽ thường xuyên sử dụng đường này làm điểm cắt.

Nếu chỉ số RSI đang ở trên 50, các nhà giao dịch sẽ coi xu hướng này là tăng giá. Nếu RSI dưới 50, các nhà giao dịch thường coi động lượng là giảm. Các nhà giao dịch cũng đã tiến thêm một bước nữa với ý tưởng rằng nếu RSI vượt quá 70 cặp tiền này không chỉ tăng giá mà còn có khả năng bị mua quá mức.

Ngoài ra, các nhà giao dịch thường cho rằng nếu RSI dưới 30 cặp tiền này không chỉ giảm giá mà còn có thể bị bán quá mức.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TÍNH TOÁN CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được tính bằng:

RSI được phát triển bởi kỹ sư, nhà toán học và nhà giao dịch J. Welles Wilder. Wilder là một nhà giao dịch chứng khoán và hàng hóa vào thời điểm đó và ông đã gặp phải một vấn đề phổ biến liên quan đến thời gian của các điểm vào và ra giao dịch. Wilder sau đó đã phát triển một công thức để vượt qua thử thách này và cho phép các nhà giao dịch xác định thời gian vào/ra lệnh mua và bán tốt hơn.

RSI sẽ chấm điểm chuyển động giá thể hiện giữa các nến trong khoảng thời gian ‘X’ cuối cùng (với ‘X’ là đầu vào được người giao dịch sử dụng, thường là 14 với RSI). Khi giá thay đổi, RSI sẽ ghi lại những thay đổi về giá này liên quan đến biến động giá trước đó để thể hiện ‘sức mạnh’ của thị trường.

CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI CHO BẠN BIẾT ĐIỀU GÌ?

Có một số cách sử dụng RSI trong giao dịch, sẽ được trình bày trong các ví dụ bên dưới:

2 hình ảnh đầu tiên bên dưới thể hiện phương pháp cơ bản nhất trong việc sử dụng chỉ báo RSI bằng cách giải thích các điểm mua quá mức và bán quá mức, theo đó các điểm vào giao dịch tiềm năng sẽ xảy ra.

  1. Tín hiệu mua quá mức USD/ZAR Biểu đồ USD/ZAR hiển thị tín hiệu RSI mua quá mức trên mức ’70’ cho thấy các cơ hội vào lệnh bán tiềm năng.

 

 

  1. Tín hiệu bán quá mức GBP/USD Biểu đồ GBP/USD hiển thị tín hiệu RSI bán quá mức dưới mức ’30’ cho thấy các cơ hội vào lệnh mua tiềm năng.

 

Phân kỳ là một cách hữu ích khác để sử dụng chỉ báo RSI. Phân kỳ là một công cụ được sử dụng để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách so sánh chuyển động giữa chỉ báo và hướng thị trường. Biểu đồ bên dưới minh họa các tín hiệu phân kỳ dương (đảo chiều tăng) và âm (đảo chiều giảm).

  1. Phân kỳ dương USD/JPYBiểu đồ USD/JPY thể hiện giá giảm cùng với mức RSI tăng báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng.

 

4. Phân kỳ âm USD/JPYBiểu đồ USD/JPY thể hiện giá tăng cùng với mức RSI giảm báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giảm giá.

 

CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI: TÓM TẮT

RSI đo lường sức mạnh tương đối của thị trường, làm cho chỉ báo dao động này trở thành một công cụ vô giá có thể được sử dụng ở hầu hết mọi thị trường. Nhiều cách sử dụng RSI cho phép các nhà giao dịch trở nên linh hoạt trong chiến lược giao dịch của họ. Mọi nhà giao dịch kỹ thuật mới làm quen chắc chắn nên tích hợp chỉ số RSI vào các công cụ hỗ trợ giao dịch của mình.

Mạnh Hùng – theo Venketas

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN