Chương trình khuyến mãi nội bộ

  • Dành riêng cho người dùng của XM thuộc CSG group
  • Thưởng 100% khoản tiền nạp

Phương thức nhận chương trình:

Gửi ID, địa chỉ email đăng ký tài khoản XM, số điện thoại đến Zalo/Telegram hoặc địa chỉ email ([email protected])

Zalo QR: Telegram QR:

Danh sách sẽ được gửi đi vào tuần kế tiếp và khi hoàn thành, bộ phận Supports của XM tại CSG sẽ chủ động thông báo đến bạn.

Lưu ý: khoản tiền thưởng không thuộc “Số dư tài khoản của bạn”, nó có tác dụng tăng vốn, tiền đủ ký quỹ và tỷ lệ % ký quỹ. Việc lạm dụng sẽ đi ngược lại tác dụng của khoản tiền thưởng.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

[LUCKY DRAW] - MINI GAME ĐỘC QUYỀN CỦA CSG

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM: Tại đây