Chương trình Lucky Draw độc quyền riêng cho CSG Group được XM Việt Nam tài trợ diễn ra từ thứ 2 – thứ 5 hàng tuần và phần thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản giao dịch của người may mắn dự đoán chính xác hoặc giá gần nhất giá đóng cửa hàng tuần của giá vàng (GOLD)

Lưu ý:

  • Từ thứ 2 – thứ 5 mỗi người dùng sẽ được lựa chọn 1 con số để dự đoán về giá đóng cửa hàng tuần đối với giá vàng.
  • Mỗi người dùng sẽ chỉ được lựa chọn một con số và một lần/ tuần. Trong trường hợp có nhiều lựa chọn đúng giống nhau thì sẽ quay số ngẫu nhiên theo thứ tự đánh số của từng thành viên để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.
  • Sau khi gửi đi con số của mình, người bình chọn vui lòng gửi kèm ID tài khoản và dự đoán giá vàng của mình.
  • Nội dung ID, giá dự đoán bạn gửi về địa chỉ email: [email protected]

Ví dụ: Tôi sẽ chọn giá đóng cửa hàng tuần đối với vàng là 1.995USD/oz và nếu giá vàng trùng với 1.995USD/oz tôi sẽ là người chiến thắng, hoặc trong trường hợp không có ai dự đoán chính xác thì người dùng có con số dự đoán gần với giá đóng cửa nhất sẽ là người chiến thắng.

Mẫu như sau: ID: 2489003_1.995USD/oz

Thể lệ tham gia:

  • Là người dùng có tài khoản giao dịch của XM thuộc CSG Group (Hướng dẫn mở một tài khoản bạn có thể xem tại đây)
  • Tổng giao dịch trong tuần là 0.50lot đối với các loại sản phẩm sau (EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, GOLD, SILVER, OIL), có thể tính tổng giao dịch tất cả các sản phẩm, miễn là đạt 0.50lot/ tuần.

Phần thưởng:

  • 50USD sẽ được chuyển đến tài khoản giao dịch của người chiến thắng.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN