ÁP DỤNG MỨC THOÁI LUI FIBONACCI CHO BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

Các nhà giao dịch thường gắn bó với các khung thời gian gắn liền với chiến lược tương ứng của họ. 

Ví dụ: các nhà giao dịch ngắn hạn thường chỉ phân tích các khung thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, như đã thảo luận về Fibonacci và phân tích nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể có được góc nhìn rộng hơn bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn, sử dụng nhiều khung thời gian trên biểu đồ để tiến hành phân tích. Các mức thoái lui Fibonacci được áp dụng cho nhiều khung thời gian có thể giúp cung cấp góc nhìn bổ sung cho phân tích của nhà giao dịch.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG FIBONACCI TRÊN BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

Việc sử dụng biểu đồ dài hạn cho tập hợp các mức Fibonacci ban đầu cho phép các nhà giao dịch tìm thấy các mức chính theo chuỗi Fibonacci; và điều này có thể giữ giá trị trên các biểu đồ ngắn hạn hơn hoặc trong các chiến lược ngắn hạn hơn. Điều này có thể đúng với bất kỳ khung thời gian nào nhưng giá trị đằng sau việc bắt đầu trên biểu đồ dài hạn cho thấy ý nghĩa thống kê của cỡ mẫu lớn hơn được lấy trên một tập dữ liệu mạnh mẽ hơn.

Các mức chính được biểu thị bằng công cụ Fibonacci trên biểu đồ dài hạn có thể mang lại cho các nhà giao dịch ngắn hạn các mức rất quan trọng mà lẽ ra không thể xác định được nếu chỉ sử dụng khung thời gian ngắn hạn. Sau khi được thiết lập, các mức ngang quan trọng này sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự bất kể phong cách giao dịch nào.

CÁCH ÁP DỤNG FIBONACCI VÀO BIỂU ĐỒ DÀI HẠN

Ví dụ về Chỉ số Dollar Mỹ (DXY) bên dưới minh họa cách thực hiện các mức thoái lui Fibonacci dài hạn để hoạt động với các khung thời gian ngắn hơn. Dưới đây, một động thái quan trọng đã được xác định, lấy mức thấp từ năm 2011 và tăng lên mức cao vào tháng 1 năm 2017. Tại thời điểm viết bài này, cả mức cao và mức thấp đều chưa được giao dịch, duy trì khả năng tiếp tục sử dụng Fibonacci sự thoái lui bắt nguồn từ động thái lớn này. Mức thoái lui Fibonacci được áp dụng đơn giản bằng cách vẽ từ khi bắt đầu di chuyển đến khi kết thúc, áp dụng trên biểu đồ hàng tháng được hiển thị bên dưới.

Biểu đồ hàng tháng của Chỉ số Dollar Mỹ (DXY) (2009-2020):

Ngay lập tức, bạn có thể sẽ nhận thấy một số biến đổi rất rõ ràng ở mức thoái lui 0.50% và 0.382%. Và chắc chắn rằng, quan sát như vậy có thể có giá trị đối với nhà giao dịch. Nhưng những trường hợp này phù hợp hơn với việc áp dụng Fibonacci trong các thị trường có xu hướng. Chỉ là, trong trường hợp này, chúng ta đang xem xét một xu hướng rất dài hạn. Trên biểu đồ bên dưới, một số điểm thay đổi quan trọng được lấy từ biểu đồ hàng tuần được đánh dấu.

Biểu đồ hàng tuần của Dollar Index (DXY) (2015-2020):

Trên biểu đồ trên, hãy chú ý xem những điểm đảo chiều được đánh dấu bằng các ô màu xanh hoặc đỏ đã dẫn đến những biến động kéo dài hàng tuần và trong một số trường hợp là hàng tháng sau đó như thế nào. Sự thay đổi lớn đầu tiên, vào đầu năm 2018 sau khi động thái lớn đó hoàn thành, đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về xu hướng vì xu hướng tăng trước đó phần lớn đã bị xóa bỏ trong 2 năm sau khi mốc 0.50% đó được kiểm tra.

Mức thoái lui 0.236% nhanh chóng trở thành ngưỡng kháng cự, được hiển thị bằng hộp màu đỏ ở trên; và sự thay đổi đó đã giúp đảo ngược xu hướng vừa tăng lên mức cao mới hàng năm. Sự đảo chiều đó kéo dài hơn 1 tháng cho đến khi cuối cùng, người mua quay trở lại để đẩy giá trở lại trên mức đó; sau đó điểm đánh dấu 0.236% được đưa vào làm mức hỗ trợ.

Mức tương tự đó đã được tái lập chưa đầy 2 năm sau đó, khi USD giảm sau đợt tăng đột biến vào tháng 3 năm 2020; và đây chỉ là một cú va chạm tốc độ khi người bán tiếp tục đẩy mạnh cho đến khi cuối cùng mức thoái lui 0.382% xuất hiện.

Đối với người giao dịch chỉ theo dõi biểu đồ hàng tuần hoặc với các khung thời gian ngắn hơn họ thậm chí có thể không biết rằng động thái này cũng như các mức này đã tồn tại. Nhưng đối với nhà giao dịch khai thác tiềm năng của biểu đồ dài hạn hơn vào phân tích của họ, bằng các công cụ như mức thoái lui Fibonacci, quan điểm đó có thể cho phép đưa ra một số điểm dữ liệu rất thú vị có thể được đưa vào chiến lược.

FIBONACCI TRÊN BIỂU ĐỒ DÀI HẠN: TÓM TẮT

Chiến lược được áp dụng ở trên hoàn toàn truyền tải một cách tiếp cận đơn giản để thực hiện Fibonacci trên các biểu đồ dài hạn. Các khung thời gian khác nhau có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau. Không có hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện điều này. Điều rút ra từ chiến lược này là tầm quan trọng của việc sử dụng bức tranh lớn hơn để tạo ra một cái nhìn hoàn chỉnh hơn. Đây chỉ là một phương pháp có thể được sử dụng như một phần của chiến lược lớn hơn kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc kỹ thuật hành động giá khác.


Mạnh Hùng – Biên tập và dịch nội dung theo Venketas

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN