PHẠM VI GIAO DỊCH VỚI MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Phân tích Fibonacci có thể được áp dụng cho thị trường tài chính nhằm khám phá hành động giá tiềm năng trong tương lai và một số thậm chí có thể coi đó là chỉ báo dẫn trước. Bài viết này đề cập đến giao dịch theo phạm vi và khám phá cách các nhà giao dịch có thể sử dụng mức thoái lui Fibonacci khi tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng có thể xuất hiện ở các thị trường khác nhau.

ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG: GIAO DỊCH THEO PHẠM VI

Thị trường về cơ bản có 2 điều kiện: Xu hướng và Phạm vi. Ở giữa có một trạng thái “đột phá” tạm thời đẩy một phạm vi giá trở thành một xu hướng mới.

Một môi trường thị trường đa dạng phát triển khi giá giao dịch giữa hai khu vực được thiết lập tốt gọi là hỗ trợ và kháng cự. Giá có xu hướng tăng và thường chạm vào vùng kháng cự trước khi không thể bứt phá lên cao hơn và cuối cùng quay đầu giảm xuống. Tương tự như vậy, giá có xu hướng giảm xuống mức hỗ trợ trước khi không thể phá vỡ mức thấp hơn và sau đó đảo chiều lên cao hơn. Việc chứng kiến ​​các trường hợp liên tiếp của hành động giá bật ra khỏi mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để thiết lập một phạm vi giao dịch.

MINH HỌA GIAO DỊCH THEO PHẠM VI

Đối với những người giao dịch theo phạm vi, không bao giờ nên bỏ qua khả năng phá vỡ trên hoặc dưới phạm vi. Nhà giao dịch được khuyến khích sử dụng các công cụ quản lý rủi ro có sẵn và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau.

THIẾT LẬP PHẠM VI VỚI MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Khi một tài sản tăng hoặc giảm đáng kể, tạo ra một biến động lớn, thị trường sẽ có xu hướng củng cố khi nó thoái lui một phần hoặc thoái lui hoàn toàn so với biến động ban đầu. Các mức Fibonacci có thể cung cấp thêm điều kiện giao dịch xung quanh các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng nơi mà các hợp lưu có thể diễn ra.

Biểu đồ GBP/USD hàng ngày bên dưới trình bày một khu vực mà giá có xu hướng dao động giữa hai mức Fibonacci. Điểm giá chính được cố định vào tháng 3 năm 2020 thể hiện một khu vực biến động lớn mà từ đó có thể rút ra mức thoái lui Fibonacci; và trong khoảng 4 tháng sau đó, hành động giá cho thấy nhiều biến động của các mức thoái lui này trong khi giá đang quay trở lại/phạm vi trung bình. Ở đây cũng được thêm vào mức thoái lui 0.764%, đây là mức thường được sử dụng với các mức thoái lui Fibonacci (1.236% = 0.764%).

Lưu ý cách hỗ trợ được thể hiện ở cả mức thoái lui 0.382% và 0.50% đã giúp thể hiện mức hỗ trợ ở nhiều điểm khác nhau trong phạm vi, giúp giữ mức thấp sau khi giá giảm trở lại.

Biểu đồ giá hàng ngày của GBP/USD (Tháng 2 năm 2020 – Tháng 8 năm 2020)

Các mức Fibonacci này tương ứng với mức thoái lui Fibonacci được vẽ trên biểu đồ hàng tuần từ mức cao nhất năm 2017 đến mức thấp nhất năm 2018, như được hiển thị bên dưới:

PHẠM VI GIAO DỊCH VỚI MỨC THOÁI LUI FIBONACCI

Quay trở lại biểu đồ GBP/USD tương tự, từ trái sang phải, có thể thấy rõ một khoảng thời gian kéo dài gồm các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn, cho chúng ta thấy xu hướng giảm ban đầu. Tiếp theo đó là một đợt thoái lui mạnh mẽ đã xóa đi hơn 50% động thái chính trước đó, sau đó hành động giá đã di chuyển vào một phạm vi (hiển thị bằng màu xám bên dưới).

Việc kết hợp mức kháng cự cao dao động trước đó quanh mức 1.2641% đã giúp xác định rõ hơn phạm vi đó và nhận thấy có nhiều điểm uốn ở các mức thoái lui này trong phạm vi 4 tháng phát triển sau này. Ở phía bên phải của biểu đồ, bạn sẽ thấy mức hỗ trợ cuối cùng được xây dựng xung quanh mức thoái lui 0.618%; làm nổi bật mức thấp cao hơn mà cuối cùng dẫn đến sự đột phá ở đỉnh của GBP/USD.

Biểu đồ 4 giờ GBP/USD (Tháng 3 năm 2020 – Tháng 7 năm 2020)

Khi ở trong môi trường đảo chiều/phạm vi trung bình, mục tiêu của nhà giao dịch thường là tập trung chi phí rủi ro bằng cách dựa vào khả năng tiếp tục phạm vi. Như trong trường hợp, nếu phạm vi sắp bị phá vỡ, nhà giao dịch có thể cần giảm thiểu tổn thất do điều kiện mà họ mong muốn hoạt động không còn được áp dụng.

Điều này có thể cho phép đặt các điểm dừng lời/lỗ tương đối chặt chẽ, đặc biệt nếu mức hỗ trợ được xác định bởi mức thoái lui Fibonacci. Điều này có thể cho phép nhà giao dịch tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro khi lập kế hoạch tiếp tục phạm vi; liệu hỗ trợ đó đến từ mức thoái lui 0.382%, 0.50% hay 0.618%.


Mạnh Hùng – Biên tập và dịch nội dung theo RichSnow

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN