Bạn có thể đã nghe một người dẫn chương trình tin tức tài chính nói điều gì đó đại loại như “Hôm nay thống đốc ngân hàng trung ương tỏ ra hơi hiếu chiến sau hàng loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ”. Các thuật ngữ Hawkish và Dovish đề cập đến việc liệu các ngân hàng trung ương có nhiều khả năng thắt chặt hơn (Diều hâu) hay điều chỉnh (Bồ câu) chính sách tiền tệ của họ hay không.
 • Các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương quyết định tăng hay giảm lãi suất có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối. Các nhà hoạch định chính sách tăng lãi suất để ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng (ngăn lạm phát tăng quá cao) và giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế (ngăn giảm phát và kích thích tăng trưởng GDP).
 • Các chính sách diều hâu và ôn hòa ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ thông qua một cơ chế mà các ngân hàng trung ương thường gọi là “hướng dẫn chuyển tiếp”. Đây là các nhà hoạch định chính sách đang cố gắng minh bạch nhất có thể trong thông tin liên lạc của họ với thị trường về hướng đi của chính sách tiền tệ.
 • Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về các chính sách diều hâu và ôn hòa cũng như cách áp dụng kiến ​​thức này vào các giao dịch ngoại hối của bạn.

Hawkish nghĩa là gì? (Diều hâu)

Thuật ngữ “Diều hâu được sử dụng để mô tả chính sách thắt chặt tiền tệ. Các ngân hàng trung ương có thể là diều hâu nếu họ nói về việc thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách tăng lãi suất hoặc giảm bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương. Một lập trường chính sách tiền tệ được cho là diều hâu nếu nó dự báo lãi suất tăng trong tương lai. Các ngân hàng trung ương cũng có thể được cho là diều hâu khi họ tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát sẽ tăng.

Các loại tiền tệ có xu hướng di chuyển nhiều nhất khi các ngân hàng trung ương chuyển giọng từ ôn hòa sang diều hâu hoặc ngược lại. Ví dụ: nếu một chủ ngân hàng trung ương gần đây tỏ ra ôn hòa, tuyên bố rằng nền kinh tế vẫn cần kích thích và sau đó, trong một bài phát biểu sau đó, tuyên bố rằng họ đã thấy áp lực lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thì bạn có thể thấy đồng tiền này tăng giá so với các loại tiền tệ khác.

Một số từ có thể được sử dụng để mô tả chính sách tiền tệ diều hâu bao gồm:

 • Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
 • Lạm phát gia tăng
 • Giảm bảng cân đối kế toán
 • Thắt chặt chính sách tiền tệ
 • Tăng lãi suất

Nói chung, các từ được sử dụng cho thấy lạm phát gia tăng, lãi suất cao hơn và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nghiêng về một kết quả chính sách tiền tệ diều hâu hơn.

Dovish nghĩa là gì? (Bồ câu)

Dovish đề cập đến điều ngược lại. Khi các ngân hàng trung ương nói về việc giảm lãi suất hoặc tăng nới lỏng định lượng để kích thích nền kinh tế, họ được cho là ôn hòa. Nếu các ngân hàng trung ương bi quan về tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát sẽ giảm hoặc trở thành giảm phát và họ báo hiệu điều này với thị trường thông qua các dự báo hoặc định hướng tương lai, thì họ được cho là có thái độ ôn hòa đối với nền kinh tế.

Một số từ có thể được sử dụng để mô tả chính sách tiền tệ ôn hòa, bao gồm:

 • Tăng trưởng kinh tế yếu
 • Lạm phát giảm/giảm phát (lạm phát âm)
 • Tăng bảng cân đối kế toán
 • Nới lỏng chính sách tiền tệ
 • Cắt giảm lãi suất

HAWKISH VS DOVISH GIẢI THÍCH

Biểu đồ dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự khác biệt chính giữa chính sách tiền tệ diều hâu và ôn hòa:

Bảng dưới đây cung cấp sự so sánh sâu hơn về các chính sách tiền tệ ôn hòa và diều hâu, làm nổi bật sự khác biệt giữa hai chính sách này và cách chúng tác động đến tiền tệ.

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Hawkish (DIỀU HÂU) CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ DOVISH (bồ câu)
Tăng lãi suất để kìm áp lực lạm phát

→ Tiền tệ có thể tăng giá khi vốn chảy sang tiền tệ có lãi suất cao hơn

Giảm lãi suất để kích thích kinh tế

→ Tiền tệ có thể mất giá khi vốn chảy sang một loại tiền tệ có lãi suất thấp hơn

Giảm bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang bằng cách bán chứng khoán được thế chấp (MBS) và trái phiếu kho bạc

→ Tiền tệ có thể lên giá khi bán tháo trái phiếu kho bạc và MBS có thể tăng lãi suất

Tăng bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang thông qua nới lỏng định lượng (QE). QE là việc mua MBS và trái phiếu kho bạc làm tăng cung tiền trong nền kinh tế để kích thích nó.

→ Tiền tệ có thể mất giá do cung tiền tăng làm giảm cầu về tiền tệ

Hướng dẫn chuyển tiếp từ các ngân hàng trung ương bao gồm các tuyên bố tích cực về nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế và triển vọng lạm phát.

→ Tiền tệ có thể tăng giá khi các nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục tăng

Hướng dẫn chuyển tiếp từ các ngân hàng trung ương bao gồm các tuyên bố tiêu cực về nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế và các dấu hiệu giảm phát.

→ Tiền tệ có thể mất giá khi nhà đầu tư dự báo cắt giảm lãi suất

 


Tài liệu kinh tế học

Mạnh Hùng – Biên tập & dịch nội dung

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

[LUCKY DRAW] - MINI GAME ĐỘC QUYỀN CỦA CSG

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM: Tại đây