Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của các bang của Mĩ đã giảm xuống mức thấp nhất của đại dịch, cho thấy các nhà tuyển dụng đang đạt được một số thành công trong việc giữ chân người lao động trong một thị trường lao động eo hẹp.

Số liệu của Bộ Lao động cho thấy tổng số đơn xin thất nghiệp ban đầu là 293.000 giảm 36.000 so với tuần trước. Ước tính trung bình trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế đã dự báo mức giảm nhẹ xuống còn 320.000 đơn đăng ký.

Các tuyên bố đã giảm xuống khi nền kinh tế phục hồi, thúc đẩy nhu cầu lao động để theo kịp người tiêu dùng. Sự gia tăng mới nhất của các trường hợp coronavirus đã không dẫn đến tình trạng sa thải nhân viên trên diện rộng khi các công ty tìm cách thuê thêm nhân công và giữ lại những người họ đã có.

Tuy nhiên, tháng 9 là tháng tăng trưởng việc làm chậm nhất trong năm nay ở Hoa Kỳ vì việc kết thúc trợ cấp thất nghiệp và việc tựu trường không cho thấy tăng trưởng đáng kể trong việc tuyển dụng. Điều đó, cùng với các vấn đề kéo dài trong chuỗi cung ứng, đã khiến một số nhà kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng quý III, được báo cáo vào cuối tháng này.

– Theo Kristy Scheuble

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here