KQKD quý 1/2024 của công ty đã đạt mức tăng trưởng khả quan với doanh thu đạt 812 tỷ đồng (+2.6% yoy) và LNST đạt 118 tỷ đồng (+29.1% yoy). Chúng tôi đánh giá cao vị thế của BCM trong lĩnh vực Bất động sản KCN, nằm trong số những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang quản lý 7 KCN với tổng diện tích hơn 4,700 ha. Đặc biệt, trong năm 2024, BCM sẽ đi vào hoạt động KCN Cây Trường (700 ha), tạo ra tiềm năng tăng trưởng lâu dài cho công ty. Định giá P/B forward ở mức 2.6x, theo chúng tôi là hấp dẫn so với mức trung bình trong 5 năm là 3.5x. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư và nắm giữ trong trung dài hạn.


CSGVN – Theo TechcomSecurities

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN