‘Close by’ (Đóng lệnh bởi )là gì?

‘Close by’ (Đóng lệnh bởi) là một chức năng có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5, cho phép bạn đồng thời đóng hai vị thế đối diện trên cùng một sản phẩm tài chính.

Trong những trường hợp như vậy, lệnh mua cần được đóng bằng lệnh bán và lệnh bán bằng lệnh mua.

Lợi ích của việc sử dụng chức năng này là nó có thể giúp bạn tránh phải trả spread đóng cửa trên một trong hai giao dịch.

‘Multiple close by’ (Đóng nhiều lệnh bởi) là gì?

‘Multiple close by’ (Đóng nhiều lệnh bởi) là một chức năng có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5, cho phép bạn đồng thời đóng nhiều lệnh đối diện.

Trong trường hợp bạn có hai lệnh ngược chiều nhau, bạn có thể sử dụng một lệnh để đóng lệnh kia và bạn sẽ lãi hoặc lỗ theo chênh lệch ròng của các lệnh.

 

CSG group

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN