Làm thế nào để bạn tính toán swap?

Tỷ giá swap là lãi suất mà các công ty tài chính lớn phải trả hoặc kiếm được khi giữ các vị thế qua đêm và thường được biểu thị bằng phần trăm (%). Các sàn giao dịch chuyển các tỷ lệ này thành điểm và quy đổi sang “tiền”, là những giá trị bạn thấy trên nền tảng giao dịch của mình.

Forex và Kim loại giao ngay

Các giao dịch swap trên forex và kim loại giao ngay được tính toán bằng cách sử dụng tỷ giá giao dịch hối đoái ngắn hạn, với một khoản chi phí nhỏ được thêm vào. Vì chúng bắt nguồn từ chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ trong cặp tiền mà bạn đang giao dịch vì vậy nó không được xác định cố định.

Tỷ lệ swap = Khối lượng giao dịch x (+/- Tỷ giá giao dịch hối đoái ngắn hạn – Chi phí thêm)

Tỷ giá giao dịch hối đoái ngắn hạn dương hay âm phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa 2 loại tiền tệ. Sau đó, số tiền được tính toán sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn.

Ví dụ: giả sử bạn đang giao dịch USD/JPY và tỷ giá giao dịch hối đoái ngắn hạn như sau:

  • +0,5% cho một vị thế mua
  • -1,5% cho một vị thế bán

Chúng ta có thể thấy lãi suất ở Mỹ cao hơn ở Nhật Bản.

Nếu bạn giữ một vị thế mua mở qua đêm, bạn sẽ kiếm được 0,5% trừ đi phần chi phí của các sàn giao dịch. Nếu bạn giữ một vị thế bán, bạn sẽ bị tính phí 1,5% cộng với khoản chi phí thêm của các sàn giao dịch.

Cổ phiếu và Chỉ số chứng khoán

Lãi suất qua đêm đối với cổ phiếu và chỉ số chứng khoán được tính bằng cách sử dụng tỷ giá liên ngân hàng cơ bản. Ví dụ, đối với một cổ phiếu Úc, lãi suất qua đêm được tính bằng cách sử dụng lãi suất do các ngân hàng địa phương tính cho các khoản vay ngắn hạn, với một khoản chi phí thêm nhỏ.

Lãi suất qua đêm = (Khối lượng giao dịch x Giá đóng cửa) x (+/- Lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn – Chi phí thêm)

Ở đây, cộng hay trừ phụ thuộc vào việc bạn đang nắm giữ một vị thế mua hay bán.

Ví dụ: giả sử bạn đang giao dịch Unilever, một cổ phiếu của Vương quốc Anh và lãi suất liên ngân hàng là 1,5% mỗi năm.

Nếu bạn giữ một vị thế mua mở qua đêm, lãi suất qua đêm sẽ là -1,5%/365 trừ đi phần chi phí thêm của các sàn giao dịch. Nếu bạn giữ một vị thế bán, nó sẽ là 1,5%/365 trừ đi phần chi phí thêm của các sàn giao dịch.

 

CSG group

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   
→Hướng dẫn mở một tài khoản XM: Tại đây