Doanh thu Q3 niên độ 23-24 đạt mức 6,200 tỷ đồng, tăng 8.7% YoY, giúp SBT tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu dương hơn 16 quý liên tiếp. LNST đạt mức 204 tỷ đồng, tăng 36% YoY chủ yếu nhờ vào việc biên lợi nhuận được cải thiện. Việc liên tục mở rộng vùng nguyên liệu ra các quốc gia (Lào, Campuchia, Úc) và khai thác sâu vào chuối giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sẽ giúp SBT tăng trưởng trong trung-dài hạn.Với triển vọng kinh doanh tích cực và định giá tương đối rẻ, P/B ~ 0.8 lần (so với trung bình 3-5 năm lần ~ 1.2 lần), chúng tôi cho rằng NĐT có thể tiếp tục tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư dài hạn.


CSGVN – Theo TechcomSecurities

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN