Doanh thu và LNST Q1/2024 đạt mức 369 tỷ đ và 62 tỷ đ, tăng 12% YoY nhờ ngành hàng không phục hồi đáng kể. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh trong 2024 khá thận trọng với doanh thu đi ngang và LNST tăng trưởng 6% YoY trước bối cảnh (1) nhà ga Tân Sơn Nhất có ít dư địa tăng trưởng mạnh và (2) Công ty chấm dứt hợp tác với Bamboo Airway và Vietjet dần tăng mức độ tự chủ trong dịch vụ tại Tân Sơn Nhất. Triển vọng trong trung-dài hạn phụ thuộc rất lớn vào việc Công ty đấu thầu thành công tại nhà ga Long Thành. Định giá P/E chỉ ở mức 10 lần, tương đối hấp dẫn so với mức trung bình 3-5 năm là 12-14 lần. Chúng tôi cho rằng NĐT có thể giải ngân một phần cho mục tiêu nắm giữ lâu dài.


CSGVN – Theo TechcomSecurities

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN