Có nhiều loại lệnh ngoại hối khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng để quản lý các giao dịch của họ. Mặc dù những điều này có thể khác nhau giữa các nhà môi giới khác nhau, nhưng có một số loại lệnh FX cơ bản mà tất cả các nhà môi giới đều chấp nhận. 
Biết những điều này là gì và có hiểu biết vững chắc có thể giúp các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi thị trường một cách thích hợp. Các loại lệnh cho phép nhà giao dịch có các phong cách giao dịch riêng biệt, có thể mang lại sự bình tĩnh cho người giao dịch. 

Bài viết này sẽ thảo luận về các lệnh ngoại hối chính và cách chúng có thể được sử dụng trong giao dịch trực tiếp.

LỆNH THỊ TRƯỜNG

Lệnh thị trường có lẽ là lệnh cơ bản nhất và thường là loại lệnh FX đầu tiên mà các nhà giao dịch bắt gặp. Đúng như tên gọi, lệnh thị trường được giao dịch trên thị trường. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tham gia thị trường ngoại hối ngay lập tức, bạn có thể giao dịch một lệnh thị trường và được nhập ở mức giá hiện hành.

Thông thường, các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày dựa vào các lệnh thị trường để tham gia và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng, phù hợp với chiến lược của họ.

Ví dụ:

Giá EUR/USD bên dưới hiển thị giá mua và bán trực tiếp. Lệnh thị trường để mua tại 11392,9 sẽ thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại.

LỆNH GIỚI HẠN (LIMIT)

Có hai loại lệnh giới hạn liên quan đến giao dịch ngoại hối:

  1. Lệnh giới hạn để mở giao dịch

Đầu tiên là một lệnh nhập giới hạn để có được giá nhập tốt hơn. Nếu EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,1294 và bạn nghĩ rằng nó sẽ giao dịch xuống 1,1200 trước khi phục hồi, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn của mình để mua ở mức 1,1200.

Nếu EUR/USD đang giao dịch ở mức 1,12939 và bạn nghĩ rằng nó sẽ tăng lên đến 1,1300 trước khi bán tháo, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn của mình để bán ở mức 1,1300. Khi sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ chỉ được thực hiện ở mức giá bạn đã chỉ định hoặc tốt hơn.

  1. Lệnh giới hạn để đóng giao dịch

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh giới hạn để đóng giao dịch khi thị trường di chuyển có lợi cho bạn. Nếu bạn đã mua EUR/USD ở mức 1,1300 và muốn thoát khi giao dịch của bạn có lãi 100 pip, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn bán cao hơn 100 pip so với mục nhập của mình hoặc ở mức 1,1400.

Nếu bạn bán EUR/USD ở mức 1,1300 và muốn thoát khi giao dịch của bạn có lãi 100 pip, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn mua thấp hơn 100 pip so với điểm vào của bạn hoặc ở mức 1,1200.

Ví dụ mô tả của một lệnh giới hạn trên biểu đồ ngoại hối:


LỆNH DỪNG (STOP)

Lệnh dừng cũng thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối và có hai biến thể:

  1. Lệnh dừng để mở giao dịch

Đầu tiên là một lệnh dừng để tham gia vào thị trường. Những lệnh này có thể được sử dụng để giao dịch  với những trường hợp phá vỡ cấu trúc kỹ thuật được xác định trước đó (Breakouts).

Nếu bạn nghĩ rằng EUR/USD sẽ tăng hơn nữa sau khi di chuyển lên trên mức 1,1500, thì bạn sẽ đặt một điểm dừng mua để vào lệnh tại 1,1501. Khi EUR/USD đạt 1.1501, điểm dừng mua của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá tốt nhất tiếp theo hiện có.

Nếu bạn nghĩ rằng EUR/USD sẽ tiếp tục giảm nếu nó được giao dịch xuống qua mức 1,1200, thì bạn sẽ đặt điểm dừng bán của mình để vào lệnh ở mức 1,1199. Khi EUR/USD đạt 1.1199, điểm dừng bán của bạn sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở mức giá tốt nhất tiếp theo hiện có.

  1. Lệnh dừng để đóng giao dịch

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh dừng bảo vệ để đóng giao dịch khi thị trường di chuyển gần tới mức không có lợi với vị thế của bạn. Nếu bạn mua EUR/USD ở mức 1,1500 và muốn giới hạn rủi ro của mình ở mức 50 pip, bạn sẽ đặt điểm dừng bán bảo vệ của mình thấp hơn 50 pip so với điểm vào của bạn hoặc ở mức 1,1450.

Nếu bạn bán EUR/USD ở mức 1,1400 và muốn giới hạn rủi ro của mình ở mức 50 pip, bạn sẽ đặt điểm dừng mua bảo vệ của mình cao hơn 50 pip so với mục nhập của bạn hoặc ở mức 1,1450.

Ví dụ mô tả của lệnh dừng trên biểu đồ ngoại hối:

Điều quan trọng cần nhớ là bạn nên tự làm quen với nền tảng mà bạn đang làm việc trước khi thực hiện bất kỳ hình thức hoạt động giao dịch nào. Điều này có thể giúp giảm thiểu mọi lỗi không thực tế khi thực hiện hoặc quản lý giao dịch.

Để làm điều này khi bạn tiếp cận một nền tảng mới thì việc sử dụng tài khoản DEMO để thử là cách tốt nhất để hiểu nền tảng mà mình sắp sửa sử dụng giao dịch.


Mạnh Hùng – Biên tập nội dung

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN