Sử dụng ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là một khái niệm mới đối với nhiều nhà giao dịch và là một khái niệm thường bị hiểu sai. Nói một cách đơn giản, ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy và có thể là một công cụ quản lý rủi ro hữu ích.

Liên kết chặt chẽ với ký quỹ là khái niệm (Cuộc gọi ký quỹ – Margin call), điều mà các nhà giao dịch cố gắng hết sức tránh. Không biết ký quỹ là gì, có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch ngoại hối cần nắm vững về ký quỹ trước khi thực hiện giao dịch.

KÝ QUỸ NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Ký quỹ ngoại hối là một khoản ký quỹ mà một nhà giao dịch đặt làm tài sản thế chấp để bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, đó là số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch cần có trong tài khoản giao dịch để mở một vị thế mới.

Điều này thường được thông báo dưới dạng phần trăm giá trị danh nghĩa (quy mô giao dịch) của giao dịch ngoại hối. Sự khác biệt giữa tiền đặt cọc và toàn bộ giá trị của giao dịch được “mượn” từ nhà môi giới.

Ví dụ về ký quỹ ngoại hối

Dưới đây là biểu diễn trực quan về yêu cầu ký quỹ ngoại hối so với quy mô giao dịch đầy đủ:

Quy mô giao dịch : $10 000

Yêu cầu ký quỹ : 3,33%

Mối liên hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy

Trước khi tiếp tục, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm về đòn bẩy. Đòn bẩy và ký quỹ có liên quan mật thiết với nhau vì càng cần nhiều tiền ký quỹ thì càng ít nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy.

Điều này là do nhà giao dịch sẽ phải bỏ ra nhiều hơn cho giao dịch bằng tiền của chính mình và do đó, có thể vay ít hơn từ nhà môi giới.

Đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn và thua lỗ lớn, đó là lý do tại sao điều quan trọng là các nhà giao dịch phải sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm. Hãy lưu ý rằng đòn bẩy có thể khác nhau giữa các nhà môi giới và sẽ khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau, phù hợp với các yêu cầu quy định. Các yêu cầu ký quỹ điển hình và đòn bẩy tương ứng được đưa ra dưới đây:

YÊU CẦU KÝ QUỸ ĐÒN BẨY TỐI ĐA
50% 2:1
3.33% 30:1
2.00% 50:1
0.5% 200:1

 

HIỂU CÁC YÊU CẦU KÝ QUỸ NGOẠI HỐI

Yêu cầu Ký quỹ Forex do các nhà môi giới đặt ra và dựa trên mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận (rủi ro mặc định), đồng thời tuân thủ các hạn chế theo quy định.

Dưới đây là một ví dụ về yêu cầu ký quỹ ngoại hối đối với GBP/USD, “Hệ số ký quỹ”:

Thông thường, ký quỹ được coi là một khoản phí mà nhà giao dịch phải trả. Tuy nhiên, nó không phải là chi phí giao dịch, mà là một phần của vốn chủ sở hữu tài khoản được đặt sang một bên và được phân bổ dưới dạng ký quỹ.

Khi giao dịch với ký quỹ ngoại hối, điều quan trọng cần nhớ là số tiền ký quỹ cần thiết để giữ vị thế mở cuối cùng sẽ được xác định bởi quy mô giao dịch.

Khi quy mô giao dịch tăng lên, các nhà giao dịch sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo, nơi yêu cầu ký quỹ (về tiền tệ) cũng sẽ tăng lên.

Yêu cầu ký quỹ có thể tạm thời tăng lên trong thời kỳ biến động cao hoặc trước khi công bố dữ liệu kinh tế có khả năng góp phần tạo ra biến động lớn hơn bình thường.

Sau khi hiểu yêu cầu ký quỹ, các nhà giao dịch cần đảm bảo rằng tài khoản giao dịch có đủ tiền để ký quỹ. Một cách dễ dàng để các nhà giao dịch theo dõi trạng thái tài khoản giao dịch của họ là thông qua mức ký quỹ ngoại hối:

Mức ký quỹ ngoại hối = (vốn chủ sở hữu / ký quỹ được sử dụng) x 100

Giả sử một nhà giao dịch đã gửi 10 000Dollar vào tài khoản và hiện có 8 000Dollar được sử dụng làm tiền ký quỹ. Mức ký quỹ ngoại hối sẽ bằng 125 và cao hơn mức 100. Nếu mức ký quỹ ngoại hối giảm xuống dưới 100, nhà môi giới thường cấm mở các giao dịch mới và có gửi đến bạn lệnh gọi ký quỹ, điều mà không nhà giao dịch nào mong muốn.

Điều cần thiết là các nhà giao dịch phải hiểu quy tắc đóng ký quỹ do nhà môi giới chỉ định để tránh bị thanh lý các vị thế hiện tại. Khi một tài khoản được đặt trong tình trạng gọi ký quỹ, tài khoản đó sẽ cần được nạp tiền ngay lập tức để tránh bị thanh lý các vị trí mở hiện tại. Các nhà môi giới làm điều này để đưa vốn chủ sở hữu tài khoản trở lại mức chấp nhận được.

ĐIỀU KHOẢN KÝ QUỸ NGOẠI HỐI

  • Vốn chủ sở hữu : Số dư của tài khoản giao dịch sau khi (cộng lợi nhuận hiện tại và trừ các khoản lỗ hiện tại khỏi số dư tiền mặt).
  • Yêu cầu ký quỹ: Số tiền (tiền đặt cọc) cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy.
  • Tiền ký quỹ đã sử dụng : Một phần vốn chủ sở hữu tài khoản được dành riêng để duy trì các giao dịch hiện tại trên tài khoản.
  • Free Margin: Vốn chủ sở hữu trong tài khoản sau khi trừ đi số tiền ký quỹ đã sử dụng.
  • Lệnh gọi ký quỹ (Margin call):Điều này xảy ra khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức chấp nhận được do nhà môi giới quy định, điều này kích hoạt thanh lý ngay lập tức các vị trí mở để đưa vốn chủ sở hữu trở lại mức chấp nhận được.
  • Mức ký quỹ ngoại hối: Điều này cung cấp thước đo mức độ tài trợ của tài khoản giao dịch, bằng cách chia vốn chủ sở hữu cho mức ký quỹ đã sử dụng và nhân kết quả với 100.
  • Đòn bẩy: Đòn bẩy trong ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng tiếp cận thị trường của họ ngoài khoản đầu tư ban đầu bằng cách cho vay một khoản tiền nhỏ cho giao dịch và vay phần còn lại từ nhà môi giới. Các nhà giao dịch nên biết rằng đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn và thua lỗ lớn.

KÝ QUỸ MIỄN PHÍ TRONG NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Ký quỹ miễn phí đề cập đến vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch không bị ràng buộc về ký quỹ đối với các vị thế mở hiện tại. Một cách nghĩ khác về điều này đó là lượng tiền mặt trong tài khoản mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để cho các vị trí mới.

Điều này có thể được giải thích bằng một ví dụ:

Vốn chủ sở hữu : $10 000

Số tiền ký quỹ được phân bổ cho vị thế hiện tại: $8 000

Ký quỹ tự do = vốn chủ sở hữu – ký quỹ trên các vị thế mở

Tiền ký quỹ miễn phí = $10 000 – $8 000

Tiền ký quỹ miễn phí = $2 000

QUẢN LÝ RỦI RO GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Khi giao dịch trên tài khoản ký quỹ, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu cách tính số tiền ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế nếu điều này không được cung cấp tự động trên phiếu giao dịch.

Hãy nhận biết mối quan hệ giữa ký quỹ và đòn bẩy và mức độ gia tăng của mức ký quỹ cần thiết sẽ làm giảm số lượng đòn bẩy có sẵn cho các nhà giao dịch.

Theo dõi các bản tin quan trọng bằng cách sử dụng lịch kinh tế nếu bạn muốn tránh giao dịch trong những khoảng thời gian đầy biến động như vậy.

Việc sử dụng một lượng lớn vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn dưới dạng tiền ký quỹ miễn phí được coi là thận trọng. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch tránh các cuộc gọi ký quỹ và đảm bảo rằng tài khoản được nạp đủ tiền để tham gia vào các giao dịch có xác suất cao ngay khi chúng xuất hiện.


Mạnh Hùng – Biên tập và dịch nội dung, theo RichSnow

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính.

Chương trình rút thăm trúng thưởng độc quyền của CSG group

Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN